انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس علی بابایی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس علی بابایی

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت توسط مهندس علی بابایی

زمینه های مهارت و همکاری:
 تسلط بر نرم افزارهای تخصصی برق قدرت شامل matlab ،PSCAD ،digsilent و غیره
 تسلط بر مباحث مربوط به مطالعات ریزشبکه ها
 تسلط بر مباحث مربوط به حفاظت و رله ها
 تسلط بر زبان انگلیسی تخصصی مهندسی برق
 شبیه سازی مقاالت سیستم های قدرت
 حل تمرینات و پروژههای کارشناسی و کارشناسی ارشد برق قدرت

پاسخ شما به دیدگاه