انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی

  1. خانه
  2. انجام پروژه های نرم افزاری
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی

تخصص و مهارت ها در رشته برق مخابرات سیستم

طراحی، ساخت سیستم هاي مخابراتی و ماهواره اي و راداري

طراحی، برنامه نویسی و ساخت سیستم هاي دیجیتالی مبتنی بر FPGA و AVR
طراحی، ساخت سیستم هاي الکترونیکی

برخی تجارب کاري

طراحی، ساخت مجموعه RF متعلق به رادار آرایه فازي باند S شامل گیرنده ها، فرستنده و
تقویت کننده توان و سینتی سایزر.
طراحی و ساخت سیستم جمر 12GHz~8.
طراحی و ساخت سیستم جمر 6GHz~1.
طراحی و ساخت بخش سیگنال فرمینگ و سینتی سایزر رادار UHF.
طراحی و ساخت فرستنده باند L شامل نقویت کننده 30W
طراحی و ساخت ایستگاه ناوبري GPS
طراحی و ساخت تقویت کننده دو طرفه واي فايAmplifre Directional Bi
طراحی و ساخت مدولاتور و دمدولاتورهاي BPSK و QPSK
طراحی و ساخت تقویت کننده 10W باند C.
طراحی و ساخت تقویت کننده 100W باند X

طراحی و ساخت سیگنال ژنراتور MHz 6000~10
برنامه نویسی الگوریتم هاي پردازش سیگنال و پیاده سازي روي FPGA
برنامه نویسی و راه اندازي LCD هاي نمایش لمسی بوسیله AVR
برنامه نویسی تراشه هایی مانند DAC DDS ADC
پیاده سازي پروتکل هاي ارتباطی مانند RS485 RS232 USB LAN
انجام پروژه هاي متعدد برنامه نویسی FPGA بوسیله تراشه هاي قدرتمند Virtex
انجام پروژه هاي متعدد برنامه نویسی Studio Visual و طراحی انواع GUI براي ارتباط با PC

مهارت هاي کامپیوتر

مسلط به نرم افزار هاي عمومی مانند Point Power , Visio , Exel , Word و …
ADS , MATLAB , Solid Work , OrCAD , Modelsim , Altium : تخصصی افزارهاي نرم
آشنایی به زبان هاي برنامه نویسی FPGA و AVR

 

 

پاسخ شما به دیدگاه