شبیه سازی با نرم افزار متلب توسط دکتر بهزاد سنگ شکن

دکتر بهزاد سنگ شکن؛ دکترای رشته فوتونیک دانشگاه تبریز

عنوان پایان نامه: لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا

 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: “لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا”، دانشگاه بناب 

سمینار کارشناسی ارشد: “لیزرزایی بدون وارونی جمعیت”، دانشگاه بناب

 

شبیه سازی با نرم افزار متلب

 ODE( حل معادالت دیفرانسیل معمولی در فیزیک)

 PDE( حل معادالت دیفرانسیل جزئی در فیزیک)
 BPM( روش انتشار امواج)
 FDTD( حوزه زمانی اختالف محدود)
 FFT( تبدیل فوریه سریع)
 Monte Carlo ( روش حل احتماالتی فیزیک به روش مونت کارلو)

پردازش تصویر: “انجام پروژه کالسی کدنویسی با نرم افزار متلب به منظور برش تصویر در ابعاد انتخابی با گامهای معلوم”

“مقایسه سیستمهای تصویربردار مادونقرمز در دو ناحیه طولموج میانی )MWIR )و بلند)LWIR

 

مهارتهای نرم افزاری:

MATLAB (mfile programming), MATHEMATICA

زمینه های مورد علاقه:

اپتیک کوانتومی
 اطالعات کوانتومی
 اپتیک غیرخطی
 طراحی و ساخت ادوات اپتیکی و لیزری
 بلورهای فوتونیکی
 الکترومغناطیس
 اپتیک هندسی و موجی

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *