شبیه سازی با نرم افزار متلب

شبیه سازی با نرم افزار متلب:

ODE( حل معادالت دیفرانسیل معمولی در فیزیک)
PDE( حل معادالت دیفرانسیل جزئی در فیزیک)
 BPM( روش انتشار امواج)
 FDTD( حوزه زمانی اختالف محدود)
 FFT( تبدیل فوریه سریع)
 Carlo Monte( روش حل احتماالتی فیزیک به روش مونت کارلو)

 

پردازش تصویر: “انجام پروژه کالسی کدنویسی با نرم افزار متلب به منظور برش تصویر در ابعاد انتخابی با گامهای معلوم”

 

همکاری در پروژه تحقیقاتی: “مقایسه سیستمهای تصویربردار مادونقرمز در دو ناحیه طولموج میانی (MWIR)و بلند(LWIR)

 

نرم افزارهای مهندسی و کد نویسی:
MATLAB (mfile programming), MATHEMATICA 

 

زمینه های مورد علاقه:

اپتیک کوانتومی
 اطالاعات کوانتومی
 اپتیک غیرخطی
 طراحی و ساخت ادوات اپتیکی و لیزری
 بلورهای فوتونیکی
 الکترومغناطیس
 اپتیک هندسی و موجی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *