نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


انجام پروژه فولاد و بتن رشته عمران+آموزش
13 اردیبهشت 1395

انجام پروژه های نرم افزاری عمران-آموزش آموزش و تحلیل و طراحی سازه های بتنی ...

انجام پروژه های اجزای محدود-تدریس
12 اردیبهشت 1395

 انجام پروژه های اجزای محدود - المان محدود (رشته عمران،مکانیک،هوافضا،مهندسی پزشکی)-تدریس زمینه های کاری: ...

انجام پروژه های مهندسی صنایع-آموزش
3 فروردین 1395

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی صنایع WINQSB - SPSS - MSP - MINITAB - PRIMAVERA - LINGO - ...

انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری برق الکترونیک
27 دی 1400

ثبت سفارش پروژه برق انجام پروژه های نرم افزاری برق الکترونیک-سال 1400 | ...

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک ساخت و تولید
27 دی 1400

انجام  پروژه های نرم افزاری ساخت و تولید (رشته مکانیک)-آموزش -آموزش و  طراحی ساخت ...

انجام پروژه های نرم افزاری برق کنترل
27 دی 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق گرایش کنترل+آموزش ارائه خدمات: - آموزش و انجام ...

انجام-کد-نویسی-و-شبیه-سازی-در-متلب
27 دی 1400

انجام کد نویسی و شبیه سازی در متلب ارائه خدمات و زمینه کاری:  آموزش ...

شبیه سازی و کد نویسی برق مخابرات سیستم توسط مهندس مسعود رضایی
10 دی 1400

شبیه سازی و مدلسازی برق مخابرات سیستم - مهندس مسعود رضایی پیشبینی میزان بارش ...

انجام پروژه سالیدورکس_طراحی قطعات صنعتی
12 آبان 1400

انجام پروژه سالیدورکس_طراحی قطعات صنعتی طراحی ماشین آلات صنعتی و مکانیک خودرو لطفا نمونه ...

برچسب ها


نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

دانلود نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق/بررسی تطبیقی داوری در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

 

موضوع: بررسی سقوط تعهدات در وفای به عهد و اقاله
فرمت: pdf

تعداد صفحات: 79 برگ


چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 8

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل اول: حقوق داوری داخلی ……………… ……………………………………………………. 10

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………… 11

پیشینه داوری ……………………………………………………………………………………………… 12

پیشینه قانونگذاری در زمینه داوری ……………………………………………………………………… 12

تعریف داوری ……………………………………………………………………………………………….. 13

الف- تعریف لغوی داوری ……………………………………………………………………………… 13

ب- تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………………. 13

صدور رای داوری ………………………………………………………………………………………….. 14

شرایط رای داوری ………………………………………………………………………………………… 14

شرایط شکلی رای داور ………………………………………………………………………………… 14

الف- محتوای اجباری رای داور …………………………………………………………………….. 14

ب- محتویات اختیاری رای داور ……………………………………………………………………. 16

شرایط اعتبار رای داور …………………………………………………………………………………. 18

علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 19

علل ضعف نهاد داوری در ایران ………………………………………………………………………. 19

قوانین حاکم بر داوری …………………………………………………………………………………. 20

 

فصل دوم: داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 21

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….. 22

تعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین الملل ……………………………………………….. 23

حقوق تجارت بین الملل …………………………………………………………………………….. 23

حقوق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………… 24

منابع حقوق تجارت بین الملل ……………………………………………………………………….. 25

معاهدات بین المللی ………………………………………………………………………………….. 25

الف- مفهوم معاهدات ……………………………………………………………………………… 25

ب- تقسیم بندی معاهدات ………………………………………………………………………… 26

ج- تصویب و اجرای معاهدات ………………………………………………………………………. 28

اصول کلی حقوق بین الملل …………………………………………………………………………… 29

قوانین داخلی …………………………………………………………………………………………….. 29

الف- حقوق عمومی …………………………………………………………………………………. 30

ب- حقوق خصوصی …………………………………………………………………………………. 30

داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………… 31

الف- دلایل توسعه داوری …………………………………………………………………………….. 31

ب- قرارداد داوری ………………………………………………………………………………………. 32

ج- اجرای آرای داوری ایرانی …………………………………………………………………………. 32

د- اجرای آرای داوری خارجی ………………………………………………………………………… 35

مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری …………………………………………………………………….. 36

 • مفهوم و ویژگیهای داوری …………………………………………………………………………. 37

الف- تعریف داوری ……………………………………………………………………………………….. 37

ب- ویژگیهای داوری ……………………………………………………………………………………… 39

 • انواع داوری ……………………………………………………………………………………………. 40

الف- داوری داخلی وبین المللی ……………………………………………………………………………… 40

 • قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران ……………………………………………………………. 41

الف- قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………… 41

ب- قانون داوری تجاری بین المللی ………………………………………………………………. 42

 • امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی ………………………………………………….. 44

الف- امتیازات داوری نسبت به دادرسی …………………………………………………………………….. 44

ب- معایب داوری نسبت به دادرسی …………………………………………………………………………. 46

 • دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………. 49

الف- تشکیلات دیوان داوری اتاق ……………………………………………………………………………….. 49

ب- مقررات دیوان داوری اتاق ……………………………………………………………………………………. 50

ج- فرایند رسیدگی در دیوان …………………………………………………………………………………….. 51

6- مرکز داوری اتاق ایران ………………………………………………………………………………………… 52

الف- تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران ………………………………………………………………………….. 53

ب- مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران ……………………………………………………………………….. 54

 

فصل سوم: حل و فصل دعاوی حقوق داخلی و بین المللی؛ بازرگانی …………………………. 56

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………… 57

حل و فصل دعاوی حقوق داخلی و بین المللی؛ بازرگانی ……………………………………………………. 58

الف- قانون حاکم بر قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 58

ب-  حل و فصل دعاوی ……………………………………………………………………………………………. 61

ج – شناسایی و اجرای احکام خارجی …………………………………………………………………………. 62

داوری ویژه و داوری سازمانی ……………………………………………………………………………………. 50

د- انواع مقررات داوری ……………………………………………………………………………………………. 50

 • داوری اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………. 50
 • قواعد داوری آنیسترال …………………………………………………………………………………… 69
 • مقررات دیگر مراجع داوری ………………………………………………………………………………. 69

ه- شرط داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70

و- آئین رسیدگی داوری …………………………………………………………………………………………… 71

اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری ……………………………………………………….. 72

دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی …………………………………………………………………….. 73

 • نظام مبتنی بر «جهانی بودن» …………………………………………………………………………. 73
 • نظام مبتنی بر «سرزمینی بودن» ……………………………………………………………………… 74

3- صلاحیت بین المللی …………………………………………………………………………………………… 74

4- قانون حاکم ………………………………………………………………………………………………………. 74

5- شناسایی و اجرا ………………………………………………………………………………………………… 75

 • معاهدات بین المللی در مورد ورشکستگی …………………………………………………………… 76

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.