پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC-آموزش

  1. خانه
  2. برق
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

موضوع:

پیاده سازی مقاله با  MGPC  |    quadratic problem (حل مشکلات درجه دوم)  

 

فایل هم جهت اطلاع بیشتر از روش رسیدن از معادله حالت به کوادراتیک در روش mpc

توضیحات : در این مقاله با روش MGPC ، برای سیستم u بهینه مشخص می کنیم.

در اینجا یک مسئله model predictive control  داریم که نهایتا ان را به یک quadratic problem مقید تبدیل می کنیم؛ کد نویسی آن را انجام داده و با یکی از روش های کلاسیک حل می کنیم

روش کنترلی من در واقه یافتن یک h2 کنترل بهینه است.
من با استفاده از متلب یک lqg رگولاتور برای سیستم طراحی کرده ام.
حالا لازم دارم با متد mpg همین طراحی مجددا صورت گیرد.
سیستم مطرح شده در مقاله در نظر میگیریم ، سیستم من فقط یک نویز اندازه گیری را هم در y درنظر دارد و تایم کانستنت متفاوت برای توربین و ev دارم و البته به جای یکی از ev های مقاله بارهای اچ وک خانگی رو دارم که در کدنویسی تغییری ایجاد نمیکنه.
با فرض دقیق همان سیستم مقاله ، بخش سه مقاله کدنویسی شده است

در فایل متلب این پروژه ماتریس G همان ماتریس D مقاله است.

این مقاله در متلب  برای سیستم کنترلز با روش  LQR  هم طراحی کرده ایم

 

  • چند سوال مطرح شده بعد از تکمیل پروژه پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC

  cost function با چه الگوریتمی مینیمم شده؟
 با سیمیولینک نباید مینیمم شود یا چیزی، مهم برای من نوشتن الگوریتم روش MGPC است،
حتی اسم روش که MGPC ایت در تمام فایل ها اشتباه عنوان شده. ولی مهمترین قسمت پروژه برای من رسیدن به تابع هزینه کوادراتیم از معادله حالت، و حل ان معادله با quad prog یا. Sedumi متلب است.
لطف میکنید قسمت تابع هزینه و مینیمم کردن ان را توضیح دهید.
کجا قیدهای ev و DG در نظر گرفته شده?
?کجا وارد شده است، باید یک تابع رندم باشدpw

” MGPC  پاسخ سوالات مطرح شده پروژه “اموزش پیاده سازی مقاله برق کنترل با

تابع هزینه کوادراتیک مقاله توسط روش active set کمینه شده است
کمینه سازی در توابع همراه سیمولینک انجام شده است نه خود سیمولینک. در توابع همراه عمل پیش بینی و کمینه سازی انجام شده است
قیدها در توابعی که انتهای نام آنها C است وارد شده است
پیش بینی توسط مدل مقاله به صورت کد نویسی انجام شده و کمینه سازی نیست توسط کد نویسی انجام شده است
Pwدر داخل بلوک سیستم وجود دارد این بلوک را باز کنید
__________________________________________________________________

پاسخ شما به دیدگاه