تیم پروژه آموز مجموعه ای از متخصصین فارغ التحصیل ارشد و دکتری هستند که در رسته نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت می کنند. هر گاه شخص، شرکت یا موسسه ای در زمینه فعالیتی خود با مشکل مواجه شود، ما اینجا هستیم تا کمک کنیم و بهترین راهکارها را جهت بهبود وضعیت ارائه دهیم.