انجام پروژه متلب

شبیه سازی و کد نویسی برق مخابرات سیستم توسط مهندس مسعود رضایی
31 فروردین 1398

سوابق تحصیلی مهندس مسعود رضایی - مهندسی برق مخابرات سیستم کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی برق گرایش مخابرات 17....

کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن
31 فروردین 1398

دکتر بهزاد سنگ شکن دکترای رشته فوتونیک دانشگاه تبریز زمینه های مورد علاقه در رشته فوتونیک - دکتر بهزاد سنگ شکن ...

انجام کد نویسی مهندسی برق کنترل توسط مهندس مجید قربانی
31 فروردین 1398

تحصیلات: کارشناسی ارشد: مهندسی برق، کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران عنوان پایان نامه : طراحی مبتنی ...

انجام شبیه سازی مهندسی برق کنترل توسط عارف دیانتی
31 فروردین 1398

کارشناسی ارشد مهندسی برق_کنترل از دانشگاه علم و صنعت سال 1395 تا 1397   سوابق پژوهشی مهندس عارف دیانتی - ...

31 فروردین 1398

                                سوابق پژوهشی: 1 -مقالات ...

انجام برنامه نویسی برق کنترل توسط مهندس زهرا مهدوی
31 فروردین 1398

آخرین پروژه انجام شده برق کنترل توسط خانم مهندس زهرا مهدوی کنترل سطح مخزن توسط کنترل کننده هیسترزیس توسط plc ...

انجام پروژه برق کنترل توسط خانم دکتر زینب قاسمی
27 فروردین 1398

  تحصیلات مقطع سال ورود گرایش عنوان پایان نامه دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی 1387 مهندسی کامپیوتر-سخت افزار شبیه سازی یک ...

انجام پروژه برق سیستم های قدرت توسط مهندس امین جوادی
27 فروردین 1398

مهارت ها نرم افزاری برق سیستم های قدرت - مهندس امین جوادی انجام پروژه برق سیستم های قدرت توسط مهندس ...

27 فروردین 1398

مهارت های تخصصی در رشته الکترونیک قدرت و درایو مهندس مجتبی صلواتی مبدلهاي الکترونیک قدرت دنبال کنندههاي خورشیدي سیستمهاي قدرت ...

انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس علی بابایی
27 فروردین 1398

زمینه های مهارت و همکاری:  تسلط بر نرم افزارهای تخصصی برق قدرت شامل matlab ،PSCAD ،digsilent و غیره  ...