انجام پروژه متلب

شبیه سازی و کد نویسی برق مخابرات سیستم توسط مهندس مسعود رضایی
10 دی 1400

شبیه سازی و مدلسازی برق مخابرات سیستم - مهندس مسعود رضایی پیشبینی میزان بارش سالیانه شهر کرمان با استفاده از ...

کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن
31 فروردین 1398

دکتر بهزاد سنگ شکن دکترای رشته فوتونیک کالج تبریز زمینه های مورد علاقه در رشته فوتونیک - دکتر بهزاد سنگ شکن ...

انجام شبیه سازی مهندسی برق کنترل توسط عارف دیانتی
31 فروردین 1398

مهندس عارف دیانتی - مهندسی برق_کنترل از کالج علم و صنعت سال 1395 تا 1397مهارت های نرم افزاری مهندس عارف ...

تدریس دروس تخصصی برق کنترل توسط دکتر سعید کاشفی
31 فروردین 1398

نام نرم افزارهاي تخصصی کامپیوتريMATLAB * Simulinkسوابق پژوهشی:1 -مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها ...

انجام پروژه برق کنترل توسط خانم دکتر زینب قاسمی
27 فروردین 1398

انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری توسط دکتر زینب قاسمیزمینه های نرم افزاری و سخت افزاری برق کنترل:   ...

انجام پروژه الکترونیک قدرت و درایو توسط مهندس مجتبی صلواتی
27 فروردین 1398

مهارت های تخصصی در رشته الکترونیک قدرت و درایو مهندس مجتبی صلواتی مبدلهاي الکترونیک قدرت دنبال کنندههاي خورشیدي سیستمهاي قدرت ...

انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس علی بابایی
27 فروردین 1398

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت توسط مهندس علی بابایی زمینه های مهارت و همکاری:  تسلط بر نرم ...

انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس شیرزاد عبدی
27 فروردین 1398

مهارت های تخصصی و نرم افزاری رشته برق قدرت، مهندس شیرزاد عبدینرم افزار ETAPنرم افزار CDEGSنرم افزار Dialuxنرم افزار تخصصي ...

انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس سیروس بیضایی
27 فروردین 1398

انجام پروژه های نرم افزاری تخصصی برق قدرت Matlab , GAMS , ETAP,NI Lab View,office   سوابق کاری شرکت نیسان ...

12 فروردین 1398

انجام پروژه متلب رشته برق کنترل توسط مهندس فرهاد فرهادی مهارتهای نرم افزاری Octave GNU - C++ - MATLAB آشنایی ...