برق

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت 0 تا 100
22 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت 0 تا 100: یکی از گرایشهای مهندسی برق ، گرایش قدرت است. (به ...

پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC-آموزش
2 اردیبهشت 1395

موضوع: پیاده سازی مقاله با  MGPC  |    quadratic problem (حل مشکلات درجه دوم)     فایل هم جهت اطلاع ...