عمران-ژئوتکنیک

  1. خانه
  2. عمران-ژئوتکنیک
فریلنسرها

خانم پریسا صادقیان کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) از دانشگاه اصفهان  مهارت های نرم افزاری  Etabs AutoCAD ICDL and Microsoft Office Geo Studio Sap GIS Global Mapper سوابق تحصیلی:مقطع کارشناسی ارشدرشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی).نشانی محل دانشگاه: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان.موضوع پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه....