مترجم

ترجمه متون و مقالات تخصصی توسط عبدالرحمان احمدپور
1 اردیبهشت 1398

جناب آقای عبدالرحمان احمدپورعنوان شغلی: مترجم، مدرس و پژوهشگر زبان انگلیسیکارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی        دانشگاه: دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشد: آموزش زبان ...