مهندسی زلزله

انجام پروژه زلزله توسط مهندس دهنوی
7 تیر 1398

مهندس رضا دهنوی کارشناس ارشد مهندسی زلزله از گرگان دانشگاه آزاد شهر نرم افزارها: مسلط به نرم افزارهای ایتبس و ...