تدریس دروس برق الکترونیک توسط دکتر شهرام مدانلو

  1. خانه
  2. تیم پروژه آموز
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
تدریس دروس برق الکترونیک توسط دکتر شهرام مدانلو

دکتر شهرام مدانلو؛ دكترا تخصصی(PH.D)برق-الکترونیک بابل-نوشیروانی

نرم افزار

cadence / ADS / Hspice / MATLAB

موضوعات مورد عالقه

DLL / mixer / Synthesizer based / on DLL / oscillator / LNA / VLSI circuits / Op-amp

 

 

  • تدریس دروس تخصصی برق الکترونیک و مشاوره تحصیلی
  • شبیه سازی و برنامه نویسی مقالات برق الکترونیک
  • انجام پروژه های نرم افزاری تخصصی رشته برق الکترونیک

 

مقالات چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و يا كنفرانسها و سمینارها و همايش های داخلی و خارجی

عنوان مقاله عنوان مجله، سال انتشار نام نويسندگان
بهبود مولفه های خطی میکسر
ساب هارمونیک با تزريق
هارمونیک دوم سیگنال اصلی،
در دو مسیر كمکی به مدار پايه
(طراحی و آنالیز با استفاده از
بسط ولترا)
صنايع الکترونیک ايران شهرام مدانلو و
حسین
میارنعیمی
Design and Analysis of High
Linearity Mixer Using SubHarmonic Technique
International Journal of
Circuit Theory and
Applications (john wiley),
2018
 Shahram Modanlou,
Hossein MiarNaimi and
Mohammad Gholami

 

 

 

پاسخ شما به دیدگاه