انجام کد نویسی مهندسی برق کنترل توسط مهندس مجید قربانی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
انجام کد نویسی مهندسی برق کنترل توسط مهندس مجید قربانی

انجام کد نویسی مهندسی برق کنترل توسط مهندس مجید قربانی

مهارتهای تخصصی برق کنترل مهندس مجید قربانی

c++ * matlab

ارشد مهندسی برق، کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
طراحی مبتنی بر ساختار اسمیت کنترلکننده مقاوم کسری برای سیستمهای ناپایدار تأخیری
بررسی ساختارهای بهبود یافته اسمیت (پایدار، ناپایدار، انتگرالی و…)

پایدار سازی و تحلیل فاز برای نشستن تا برخاستن از صندلی

 

تجارب کاری مهندس مجید قربانی در رشته مهندسی برق کنترل

مدرس و کمکیار استاد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران و دانشگاه صنعتی سهند تبریز
این کار شامل تدریس دروی برای کارشناسی، طرح سوال تمرین و کوییز و تصحیح برگه ها است. درس هایی تدریس شده:
– کنترل خطی
– کنترل دیجیتال
– ریاضیات مهندسی
– معادالت دیفرانسیل
– سیگنال
– مدار 0 و 7
– ریاضیات مهندسی
تدریس در دانشگاه خواجه نصیر
همچنین انجام پروژه در زمینه:
– کنترل بهینه
– کنترل پیشبین
– سیستم مرتبه کسری
– کنترل مقاوم
-کنترل غیر خطی
– شناسایی سیستم ها
– کنترل کننده مرتبه کسری کنترل فازی
– طراحی کنترل کننده برای توربین بادی و هر نوع ساختار اسمی

 

پاسخ شما به دیدگاه