شبیه سازی و کد نویسی برق مخابرات سیستم توسط مهندس مسعود رضایی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
شبیه سازی و کد نویسی برق مخابرات سیستم توسط مهندس مسعود رضایی

شبیه سازی و مدلسازی برق مخابرات سیستم – مهندس مسعود رضایی

پیشبینی میزان بارش سالیانه شهر کرمان با استفاده از شبکه عصبی
 پیش بینی سود شرکت با رگرسیون خطی تک متغیره regression linear و الگوریتم Decent Gradient
 استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره regression linear variable multiple برای پیش بینی قیمت
 محاسبه ی احتمال اخذ پذیرش براساس نمرهی دو امتحان با مدل Regression Logistic و بهینه سازی مدل با تابع FMINUNC
 مدلسازی Regression Logistic Regularized جهت پیش بینی تضمین کیفیت کالا  بکارگیری Regression Logistic class-Multi برای تشخیص اعداد نوشتاری
 ا ستفاده از شبکه عصبی سه لایه با ا ستفاده از تکنیک Propagation Back and Forward Feed و استفاده از تابع FMINCG برای تشخیص اعداد نوشتاری
 شبیه سازی آشکارساز ایمیل spam با استفاده از Machine Vector Support
 استفاده از clustering means-K برای فشرده سازی تصویر
 اجرای الگوریتم PCA جهت کاهش بعد داده ها از سه بعدی به دو بعدی
 پیاده سازی یک سیستم پیشنهاد دهنده فیلم با الگوریتم Learning Filtering Collaborative
 استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات جهت بهینه سازی دو تابع Rosenbrock و Powel
 پیاده سازی همسانسازEqualizer )جهت غلبه بر آشفتگی های کانال گوسی

 محاسبه ضرایب آنتن برای ) یک پترن خاص با استفاده از بهینه سازی Robust
 شبیه سازی Cancellation Noise با استفاده از فیلترهای وفقی LMS ،NLMS و RLS

Equation Error و Output Error ،LMS وفقی فیلترهای با Echo Cancellation شبیه سازی
 پیاده سازی لایه های شبکه و مقایسه عملکرد دو پروتکل ارسال داده GobackN وrepeat Selective
 پیاده سازی پروتکلهای مسیریابی OSPF وRIP با استفاده از ++OMNET
 شکلدهی پرتوی آنتن آرایه فاز)Beamforming )با استفاده از فیلتر LCMV
 طراحی نرم افزار آنتن های آرایه های جهت محاسبه ی پترن آنتن با استفاده از GUI در نرم افزار متلب
 طراحی سامانه طراحی رادارهای زمین پایه با استفاده از SIMULINK در نرمافزار متلب
 پژوهشی بر شبکه های هوشمند و بررسی اگوریتم های مسیریابی در شبکه به عنوان پروژه کارشناسی
 بررسی ظرفیت کانال و عملکرد کدهای Lattice و مقایسه با کانال گوسی
 آشکارسازی کور کدهای Solomon-Reed با استفاده از رشته بیت دریافتی از کانال باینری متقارن
 آشکارسازی کور چندجمله ای مولد کد BCH با دنباله ی دریافتی از کانال AWGN و مدالسیون BPsk
 آشکارسازی لبه در تصویر

 

پیاده سازی عملی

ربات تعقیب خط با استفاده از میکروکنترلر AVR
ربات تعقیب الگو با استفاده از میکروکنترلر PIC
بهبود کارایی نوار نقاله با ایجاد تشخیص رنگ و تفکیک اجسام با استفاده از ARDUINO

 

مهارت ها

زبان های برنامه نویسی

VHDL/Verilog *C / C++ * Python

 

نرم افزار و ابزارهای تخصصی

MATLAB * Simulink * GUI * CVX * SEDUMI * Proteus * CST * Codevision * ISE Design * ++OMNET * Altium Designer * Pspice * ADS * Mplab * Modelsim *

 

ابزارهای عملی

AVR * Arduino * Pic * FPGA

 

سوابق تحصیلی مهندس مسعود رضایی – مهندسی برق مخابرات سیستم

توسعه دهنده نرم افزار
توسعه دیکشنری تخصصی برق برای سیستمعامل همراه Android

کمیته اجرایی
بیست و پنجمین کنفرانس ملی برق ICEE2017

کمیته اجرایی
انجمن رمز ایران

 

سوابق پژوهشی مهندس مسعود رضایی

مقالات

M. Rezaei and M. Rezaei, “Edge Detection With the Improved Pulse Coupled Neural Network Using Statistical Features,” in 4th conference on contemporary issues in computer information and sciences, Tehran, 2019.

 

 

دوره های گذرانده شده

یادگیری ماشین Learning Machine ؛ دوره آنالین دانشگاه استنفورد 2018
تست امنیت نفوذ Testing Penetration Android

IEEE Student branch of and ISC student branch of K.N. Toosi University of Technology ؛ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1397

Python programming course برنامه نویسی پایتون  1396 University of Tehran IEEE student branch تهران دانشگاه

شبکه Network+ ؛ موسسه ی کندو 1395
طراحی مدارات الکترونیکی و طراحیPCB Designer Altium ؛ دانشگاه باهنر کرمان 1394
پیشرفتهای نوین در حوزهی کدینگ و رمزنگاری ؛ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1395
برنامه نویسی VHDL ؛ دانشگاه علم و صنعت 1397
مجموعه سمینارهای علوم داده ؛ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1396

افتخارات
رتبه یک در دوره کارشناسی
زبان خارجه
انگلیسی: روان
دارای مدرک بین المللی تافل
TOEFL: 94 Reading: 25 Listening: 2 Speaking: 20 Writing: 20
دارای مدرک بین المللی GRE
GRE: 312 Verbal Reasoning: 147 Quantitative Reasoning: 165 Analytical Writing:2.5

 

پاسخ شما به دیدگاه