انجام پروژه مدارهای مجتمع الکترونیک توسط مهندس علی تمیمی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

انجام پروژه مدارهای مجتمع الکترونیک توسط مهندس علی تمیمی

کارشناسی ارشد مدار های مجتمع الکترونیک

مسلط به طراحی و شبیه سازی انواع مدار های انالوگ با

Hspice

Pspice

Proteus

مسلط به کد نویسیAVR

طراحی دیجیتالquartus

اشنایی نسبی باvhdl

پاسخ شما به دیدگاه