انجام پروژه متلب

  1. خانه
  2. انجام پروژه متلب
فریلنسرها
انجام پروژه متلب
انجام پروژه متلب


متلب، یک محیط نرم افزاری با ابزارهای مختلف است که جهت برنامه نویسی در بسیاری از رشته های مورد استفاده قرار می گیرد.

تیم پروژه آموز به شما کمک خواهد کرد تا مسائل مربوط به متلب را انجام داده و یاد بگیرید.

 تسلط کامل بر نرم افزار متلب و توانایی شبیه سازی و اجرای پروژه های متلب در تمامی رشته ها و زمینه ها توسط تیم متخصص پروژه آموز

آخرین نمونه کار های انجام شده در زمینه پردازش تصویر توسط متلب :

 

1 -پیاده سازی یک پروژه تشخیص چهره با متلب (شبیه سازی مقاله)

2 -پیاده سازی یک پروژه نهان نگاری با متلب (پروژه درسی)

3 -پیاده سازی یک پروژه حذف نویز نمک و فلفل توسط متلب (شبیه سازی مقاله)

4 -پیاده سازی یک سیستم کالس بندی تصویر توسط متلب (شبیه سازی مقاله)

 طراحی نرم افزار آنتن های آرایه ای جهت محاسبه ی پترن آنتن با استفاده از GUI در نرم افزار متلب

طراحی سامانه طراحی رادارهای زمین پایه با استفاده از SIMULINK در نرم افزار متلب

شبیه سازی با نرم افزار متلب:
 ODE – حل معادالت دیفرانسیل معمولی در فیزیک

 PDE – حل معادالت دیفرانسیل جزئی در فیزیک
 BPM – روش انتشار امواج
 FDTD – حوزه زمانی اختالف محدود
 FFT – تبدیل فوریه سریع
 Carlo Monte – روش حل احتماالتی فیزیک به روش مونت کارلو

0
پروژه های انجام شده
0
تدریس خصوصی
0
متخصصین
پروژه های در جریان در حال تدریس
پیاد سازی سیستم مبتنی بر رویداد برای سیستم های غیر خطی با متلب 65%
شبیه سازی و سیمولینک اینورتر ارتباط داده شده به شبکه on grid فتو ولتاییک 48%
شبیه سازی مقاله در نرم افزار PSCAD و کد نویسی آن در نرم افزار MATLAB 70%
بررسی آنالیز مودال و تحلیل تنش در متلب 35%
تدریس خصوصی تمرینات کنترل خطی در متلب 86%
تدریس خصوصی تمرینات پردازش تصویر در متلب 20%
تحلیل سازه در متلب 40%