انجام پروژه های مهندسی پزشکی بیومتریال توسط خانم پریسا حیدری

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

مهارت های حرفه ای خانم پریسا حیدری

تدریس خصوصی دروس فیزیک و ریاضی

matlab

در مورد سوابق کاري اینجانب به مدت دوسال به عنوان دبیر انجمن علمی فیزیک فعالیت کرده ام و پس از آن به صورت خصوصی به تدریس فیزیک و ریاضی پرداخته ام.
 در یک سال اخیر در کنار انجام پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه سه طرح در حال جریان داشته که تا اتمام مهرماه به اتمام می رسد.
 در حال حاضر در مرحله تصحیح مقاله و ارسال آن بوده و تا آبان ماه دفاع نهایی پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه صورت می گیرد.

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلفعالیت هاي انجام شده
دبیرستان و پیش دانشگاهیریاضی فیزیکدبیرستان الزهراشرکت در شورا و انجمن هاي علمی دانش آموزي
کارشناسیفیزیک هواشناسیدانشگاه سراسري یزد دبیر انجمن علمی فیزیک در سال تحصیلی 92-91 و93-92
دبیر انجمن علمی علوم پایه دانشگاه یزد در سال تحصیلی 92-93
دریافت عنوان نشریه برتر انجمن هاي علمی در جشنواره ملی حرکت در سال 93
دریافت عنوان دبیر قابل تقدیر در جشنواره ملی حرکت در سال 93
کادر اجرایی کنفرانس ملی هواشناسی ایران در سال 1394
شرکت در اولین کنفرانس ملی علم و کار در سال 1394
داراي گواهینامه شرکت در دوره آموزشی برنامه نویسی Matlab
کارشناسی ارشدمهندسی
پزشکی(بیومواد)
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
شرکت در کارگاه اصول و چگونگی کشت سلول در سال 94
دریافت رتبه 4 ام ایده پردازي در ایده شو مواد و تجهیزات شهرك علمی و تحقیقاتی
دریافت رتبه اول در ایده ساخت پوشش براي زخم هاي دیابتی در همایش از ایده تا ثروت
دریافت رتبه سوم ایده پردازي درایده شو فناوري هاي نوین پزشکی
شرکت در کارگاه ربات هاي باکتریایی
شرکت در کنگره بین المللی درمان زخم
عضو هسته پژوهشی بیومتریال هاي هوشمند
موضوع پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه : درمان زخم هاي دیابتی و
سوختگی با استفاده از رهایش دارو از کامپوزیت پلیمري
شرکت در کارگاه گرنت نویسی NIH
سنتز پلی گلیسرول سباسیت
ست کردن سیستم الکتروریسی هم محور در علوم پزشکی اصفهان
قابلیت الکتروریسی به صورت توبولار(رگ)

پاسخ شما به دیدگاه