انجام پروژه مهندسی فوتونیک توسط مهندس الهام ارجینی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

مهارتهای نرم افزاری و عملی رشته مهندسی اپتیک و لیزر گرایش فوتونیک خانم مهندس الهام ارجینی

انجام پروژه های نرم افزاری Zemax در طراحی اپتیکی

کار با لیزر Yag:ND و تنظیم پرتو لیزر در چیدمان اپتیکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاهسال
کارشناسیمهندسی اپتیک ولیزردانشگاه سراسری تبریز واحد بناب89-93
کارشناسی ارشدفوتونیکدانشگاه سراسری الزهرا تهران93-95

دروس اصلی گذرانیده :

دوره کارشناسی
فیزیک مدرناصول طراحی دستگاهای اپتیکیلیزر جامداپتیک هندسیالکترومغناطیس1و2
تکنیک خلاءلیزر 1و2لیزر قدرتاپتیک موجیمکانیک کوانتوم1و2
ایمنی لیزر و منبع تغذیه لیزرالکترونیک 1و2لیزر گازیاپتیک کوانتومیاسپکتروسکپی لیزری
دوره کارشناسی ارشد
تئوری وتکنولوژی ساخت ادوات نوریفیزیک لیزر پیشرفتهموضوعات ویژهالکترودینامیک
مکانیک کوانتومی پیشرفتهاسپکتروسکپی لیزریشبیه سازیالکترونیک نوری
پروژه کارشناسی
عنواناستاد راهنماسال
سرکالتورهای اپتیکی(circulator Optical )دکتر عبدی93
پروژه کارشناسی ارشد
عنواناستاد راهنماسال
بررسی کاتیونها و آنیونهای خون به روش بیناب نگاری (اسپکتروسکپی) وشکست القایی لیزری(LIBS)به منظور امکانسنجی تشخیص بیماریهادکتر سیده زهرا شورشینی95
کارگاه ها
عنوان کارگاهمحل برگزاریمدرکزمان
اصول طراحی لیزرهای حالت جامد با دمش طولیدانشگاه مالک اشتر اصفهانمدرک IEEEمهر92
شنایی با فرایند طراحی و ساخت لیزرهای پالسی پرتواندانشگاه مالک اشتر اصفهانمدرک IEEEمهر92
اموزش تخصصی نحوه عیب یابی و نگهداری لیزر و
دستگاههای پزشکی
دانشگاه صنعتی شریف تهرانگواهی نامه دانشگاه
صنعتی شریف
اسفند 94
طیف سنجی راماننمایشگاه پژوهش و فناوریشرکت طیف سنج
تجهیز پیشرفته
آذر96

سایر پروژه ها و کارآموزی

استاد مشاور پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه کارشناسی ارشد با عنوان: تفکیک مولکولهای خون جهت تشخیص بیماریها با استفاده از
روش LIBS ( دانشگاه الزهرا، 1396)
کارآموزی: شرکت مخابرات استان قزوین -تابستان 93

پاسخ شما به دیدگاه