کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


انجام پروژه مدیریت
24 دی 1397

جهت ثبت سفارش در رشته مدیریت از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید  انجام ...

2 آبان 1397

ثبت سفارش پروژه های مهندسی برق انجام کد نویسی و شبیه سازی پروژه ...

انجام پروژه فولاد و بتن رشته عمران+آموزش
13 اردیبهشت 1395

[vc_column][/vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در رشته ی عمران از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید[/vc_message][vc_row][vc_column][vc_column_text] ...

انجام پروژه های اجزای محدود-تدریس
12 اردیبهشت 1395

[vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در انجام پروژه اجزای محدود از طریق منوی ثبت سفارش اقدام ...

8 اردیبهشت 1395

انجام کد نویسی و شبیه سازی در متلب ارائه خدمات و زمینه کاری:  آموزش ...

انجام پروژه های مهندسی صنایع-آموزش
3 فروردین 1395

انجام پروژه های مهندسی صنایع-آموزش [vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در رشته ی ...

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت با متلب 0تا100
5 مهر 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت با متلب 0تا100   مَتلب (به انگلیسی: ...

انجام پروژه های نرم افزاری معماری1400
3 مهر 1400

انجام پروژه های نرم افزاری معماری1400 معماری (به انگلیسی: Architecture)، فرایند و هم چنین ...

انجام پروژه های نرم افزاری عمران 1400
31 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری عمران 1400   مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی ...

انجام پروژه های نرم افزاری برق الکترونیک قدرت 0تا100
28 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق الکترونیک قدرت 0تا100 الکترونیک قدرت، بهره‌گیری از الکترونیک ...

انجام پروژه های نرم افزاری برق الکترونیک 0تا100
26 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق الکترونیک 0تا100 (به انگلیسی: Electronics engineering) یکی از ...

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت 0 تا 100
22 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری برق قدرت 0 تا 100: یکی از گرایشهای مهندسی ...

برچسب ها


کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن

کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن

دکتر بهزاد سنگ شکن دکترای رشته فوتونیک دانشگاه تبریز

زمینه های مورد علاقه در رشته فوتونیک – دکتر بهزاد سنگ شکن

اپتیک کوانتومی
اطالعات کوانتومی
اپتیک غیرخطی
طراحی و ساخت ادوات اپتیکی و لیزری
بلورهای فوتونیکی
الکترومغناطیس
اپتیک هندسی و موجی

 

تحصیلات

مهر 1396 -درحال تحصیل] دکترای رشته فوتونیک دانشگاه تبریز
استاد راهنما: دکتر مصطفی صحرایی
مهر 1393 -اسفند 1395 [کارشناسی ارشد رشته فوتونیک دانشگاه بناب
معدل: 08/18[ رتبه اول[
عنوان پایان نامه: لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا
استاد راهنمای اول: دکتر جعفر پورصمد
استاد راهنمای دوم: دکتر مصطفی صحرایی
20 از 18/90 :نمره
مهر 1391-شهریور 1393 [کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه آزاد واحد بناب معدل: 39/17[ رتبه اول[
عنوان پایان نامه: بررسی بلورهای فوتونیکی دو و سه بعدی
استاد راهنما: مهندس یوسف لقاپور
20 از 19/5 :نمره

 

فعالیتهای کاری و پروژههای دانشگاهی:

 پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد: “لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا”، دانشگاه بناب 94
استاد راهنمای اول: دکتر جعفر پورصمد
استاد راهنمای دوم: دکتر مصطفی صحرایی
20 از 18/90 :نمره
 سمینار کارشناسی ارشد: “لیزرزایی بدون وارونی جمعیت”، دانشگاه بناب سال 94
استاد راهنما: دکتر جعفر پورصمد
20 از 19/75 :نمره
 لیزر: “نحوه عملکرد قفل شدگی مد در کاواک لیزر”، دانشگاه بناب، پاییز 93
استاد راهنما: دکتر رضا آقبالغی
نمره: 19 از 20
 شبیه سازی با نرم افزار متلب:
” ODE( حل معادالت دیفرانسیل معمولی در فیزیک(“،
” PDE( حل معادالت دیفرانسیل جزئی در فیزیک(“،
” BPM( روش انتشار امواج(“،
” FDTD( حوزه زمانی اختالف محدود(“،
” FFT( تبدیل فوریه سریع(“،
” Carlo Monte( روش حل احتماالتی فیزیک به روش مونت کارلو(“، دانشگاه بناب، بهار 93
استاد راهنما: دکتر کیوان محمود اقدمی
نمره: 19 از 20

 فیزیک قطعات نیمرسانا: “دیودهای نورگسیل”، دانشگاه آزاد واحد بناب، پاییز 92
استاد راهنما: دکتر جلیل تیزفهم
نمره: 20 از 20
 پردازش تصویر: “انجام پروژه کالسی کدنویسی با نرم افزار متلب به منظور برش تصویر در ابعاد انتخابی با گامهای معلوم”،
دانشگاه آزاد واحد بناب، پاییز 92
استاد راهنما: مهندس شیرپور
نمره: 20 از 20
 همکاری در پروژه تحقیقاتی: “مقایسه سیستمهای تصویربردار مادونقرمز در دو ناحیه طولموج میانی )MWIR )و بلند
)LWIR ،”)دانشگاه صنعتی مالکاشتر سال 89
استاد راهنما: مهندس محمد سلطانی
کارآموزی: “طراحی و ساخت تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز صنایع”، شرکت سنجش افزار آسیا سال 88

 

گزیدهای از دروس گذرانده شده:

دروس کارشناسی:
معادالت دیفرانسیل )19 از 20]

ریاضیات مهندسی )5/18 از 20]
فیزیک مدرن )5/19 از 20]

اصول طراحی سیستمهای اپتیکی )5/18 از 20]
رایانه و برنامهسازی )20 از 20]

اپتیک موجی )19 از 20]
چشمهها و آشکارسازها )18 از 20]

آزمایشگاه لیزر 1( 20 از 20]
موج )19 از 20]

زبان عمومی )20 از 20)
مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی )75/18 از 20]
مکانیک کوانتومی برای اپتیک و لیزر )5/19 از 20]
 دروس کارشناسی ارشد:
لیزر پیشرفته )19 از 20 )

مکانیک کوانتومی پیشرفته )18 از 20 ]
روشهای محاسبات عددی پیشرفته )19 از 20 )

فوتونیک 1( 16 از 20]
فوتونیک 2( 20 از 20]

 

ترجمه متون و مقاالت مرتبط با رشته مهندسی اپتیک و لیزر – فوتونیک

مهارتهای نرم افزاری:

نرم افزارهای مهندسی و کد نویسی: MATLAB (mfile programming), MATHEMATICA.

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.