انجام پروژه الکترونیک قدرت توسط مهندس

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

انجام پروژه الکترونیک قدرت توسط مهندس معروف خانی

مهندس امیرحسین معروف خانی کارشناسی ارشد مهندسی برق/ گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 1396

پروژه انجام شده توسط مهندس معروف خانی

6 – تخمین ثابت اینرسی(H) و ثابت دمپینگ(D)سیستم قدرت با استفاده از داده های سنکروفازوری (PMU)

ابزار و نرم افزار مورد علاقه در رشته الکترونیک قدرت

Matlab * PowerFactory DIgSILENT * 400/300 S7 PLC * AutoCAD * ETAP * C * Designer Altium * Gams * Word Microsoft * Excel Microsoft * PSpice

پاسخ شما به دیدگاه