انجام پروژه الکترونیک قدرت توسط مهندس مرتضی بازقندی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

پروژه های انجام داده شده توسط مهندس بازقندی در رشته الکترونیک قدرت

طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ موتور DC شنت

توضیحات :
پروژه پ.ایانی کارشناسی، خروجی این پروژه ساخت دستگاهی با قابلیت نمایش سرعت و توان موتور DC شنت بود که با پایش سرعت موتور از خطر افسارگسیختگی موتور شنت که دراثر قطع تحریک آن  ممکن است اتفاق بی افتد جلوگیری می شود، همچنین با فیدبک گرفته شده از جریان دریافتی موتور از ان درمقابل اضافه بار جلوگیری می شود . در این پروژه از پروسسور میکروکنترلر AVR است شده است. کد نویسی در این پروژه به زبان C در کامپایلر کد ویژن انجام گرفته است.

طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع تغذیه تمام پل با سوئیچینگ نرم ZVS

توضیحات:

پروژه پ.ایانی کارشناسی ارشد، ماحصل این پروژه ساخت یک نمونه ازمایشگاهی منبع تغذیه سوئیچینگ با ساختار تمام پل تحت کلید زنی ZVS می باشد  در این پروژه پس از طراحی و ساخت تمامی اجزاء یک منبع تغذیه سوئیچینگ از این نوع ،که میتوان به طراحی سلف و ترانسفورماتور ایزوله  و برد مدار درایور و برد مدار قدرت منبع تغذیه اشاره کرد،  از الگوریتم تولید پالس شیفت فاز جهت فرمان به سوئیچ های نیمه هادی  و همچنین در قسمت کنترل حلقه بسته مبدل از کنترلر  PID با ضرایب خودتنظیم برپایه شبکه عصبی مصنوعی  است استفاده شده است. جهت پیاده سازی الگوریتم سوئیچینگ و همچنین روش کنترلی از پرسسور FPGA است استفاده شده است  که برنامه نویسی ان به زبان VHDL در نرم افزار Suite Design ISE صورت گرفته است.

طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه سوئیچینگ همراه با PFC

این پروژه در قالب یک طرح تحقیقاتی برای دانشگاه امام حسین انجام گرفته است که هدف آن تجزیه و تحلیل روش طراحی یک منبع تغذیه ایزوله در قدرت بالا و همچنین روش طراحی مبدل PFC ورودی منابع تغذیه می باشد.

در این پروژه روش طراحی پیشنهادی جهت طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ ایزوله و مبدل PFC بوست تشریح شده است و در آخر منبع تغذیه طراحی شده به همراه مبدل PFC ورودی منبع تغذیه، شبیه سازی و نتایج مطلوب استخراج شده است.

مقاله مستخرج از این پروژه در ژورنال TMIntelligence Artificial of Journal International به شماره ISSN:09740635 با عنوان زیر پذیرش شده است

Survey Stability of the ZVS Phase-Shifted Full-Bridge DC/DC Converter with soft switching

مهارت هاي تخصصي الکترونیک قدرت

اشنایی با طراحی، شبیه سازی و ساخت مبدلهای سوئیچینگ
اشنایی با نحوه طراحی سلف فیلتر و ترانسفورماتور فرکانس بالا
اشنایی کار با پروسسور FPGA
اشنایی کار با پروسسور AVR
اشنایی به زبان های برنامه نویری C و VHDL
طراحی برد PCB
برنامه نویری PLC
طراحی و پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت برق صنعتی

مهارت در نرم افزارهاي تخصصي الکترونیک قدرت

کد نویسي و شبيه سازي در نرم افزار Matlab
نرم افزار طراحی سلف و ترانسفورماتور فرکانس بالا PExprt ANSYS
نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک و الکترونیک قدرت 2015 Simplorer ANSYS
نرم اازار ک نویری پروسرور FPGA ISE Xilinx
نرم افزار طراحی برد PCB Designer Altium
نرم افزار طراحی و اجرای مدارات فرمان در PLC Comfort Soft ! LOGO
نرم افزار کد نویسی میکروکنترلر AVR Compiler C CodeVisionAVR

پاسخ شما به دیدگاه