جزئیات شغل

  1. خانه
  2. مکانیک
  3. تبدیل انرژی
  4. جزئیات شغل
فریلنسرها

بررسی تاثیر افزایش دبی جرمی بخار بر عملکرد توربین

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • تبریز

جزئیات پروژه

شرح پروژه: تحلیل جریان بخار در پره های روتور مرحله آخر توربین فشار ضعیف یک نیروگاه بخاری در شرایط طراحی و Off Design و تاثیر افزایش دبی جرمی بخار بر مثلث های سرعت، نیروهای وارد بر پره، زاویه حمله، درجه عکس العمل و راندمان توربین.
توضیح: در صورت عدم امکان انجام پروژه با روابط و قوانین توربوماشین، شبیه سازی و حل عددی به وسیله نرم افزار Ansys CFX انجام گردد.

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

زبان های مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه