جزئیات شغل

  1. خانه
  2. ++C
  3. جزئیات شغل
فریلنسرها

برنامه نویسی به زبان c

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • مشهد

جزئیات پروژه

برنامه نویسی به زبان c

مهارت مورد نیاز است

++C

دسته بندی های صنعت

زبان های مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه

پیوست ها