جزئیات شغل

  1. خانه
  2. برق
  3. جزئیات شغل
فریلنسرها

مقاله ای نزدیک به این مقاله پیدا کنید و به زبان انگلیسی مقایسه کنید

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغلکمتر از یک هفته
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • تبریز

جزئیات پروژه

سلام

یه مقاله دارم میخواستم که یه مقاله نزدیک به این پیدا کنید و دوتاش رو مقایسه کنید

به زبان انگلیسی باشه کلا ۱۰ صفحه باشه کافیه

عنوان مقاله موضوع مقاله:
Effect of Personality Traits and Stressor
Inducers on Users’ Cognitive Load During
Interactions with VR Environments

 

مقاله اصلی رو هم زیر پیوست کردم

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه

پیوست ها