جزئیات شغل

  1. خانه
  2. شیراز
  3. جزئیات شغل
فریلنسرها

مدیریت و کنترل پروژه تاسیس ایستگاه سوخت CNG

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغلکمتر از یک هفته
  • شیراز

جزئیات پروژه

فایل اکسل بارگزاری شده عینا به مایکروسافت پروجکت منتقل شود- msp

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز برای این پروژه

پیوست ها