انجام پروژه فیزیک

انجام پروژه های مهندسی پزشکی بیومتریال توسط خانم پریسا حیدری
1 اردیبهشت 1398

مهارت های حرفه ای خانم پریسا حیدریتدریس خصوصی دروس فیزیک و ریاضیmatlabدر مورد سوابق کاري اینجانب به مدت دوسال به ...

پروژه فیزیک*مشاوره در تمامی گرایش ها تا سطح دکتری
21 اردیبهشت 1397

یکی از رشته ها و گرایش های فیزیک به شرح زیر است که می توانید در آن تحصیل کنید دوره ...