انجام پروژه متلب

12 فروردین 1398

مهندس فرهاد فرهادی زمینه همکاری: تدریس دروس تخصصی برق کنترل، ترجمه متون تخصصی، پروژه های درسی و پایانی با نرم ...

پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC-آموزش
2 اردیبهشت 1395

  موضوع: پیاده سازی مقاله با  MGPC  |    quadratic problem (حل مشکلات درجه دوم)     فایل هم جهت ...