انجام پروژه متلب

12 فروردین 1398

انجام پروژه متلب رشته برق کنترل توسط مهندس فرهاد فرهادی مهارتهای نرم افزاری Octave GNU - C++ - MATLAB آشنایی ...

پیاده سازی مقاله برق کنترل با MGPC-آموزش
2 اردیبهشت 1395

موضوع: پیاده سازی مقاله با  MGPC  |    quadratic problem (حل مشکلات درجه دوم)     فایل هم جهت اطلاع ...