انجام پروژه مدیریت

انجام پروژه مدیریت
24 دی 1397

جهت ثبت سفارش در رشته مدیریت از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید  انجام پروژه های مدیریت   بازاریابی،بیمه،سیاستگذاری(استراتژیک)،بازاریابی بین ...

3 دی 1397

جهت ثبت سفارش در رشته ی حسابداری مالی از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید انجام پروژه های نرم افزاری ...