انجام پروژه های دانشجویی کتیا

29 فروردین 1397

طراحی و مدلسازی با نرم افزار CATIA توسط مهندس حنفیه زاده CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY) Sketcher Part Design Assembly ...