بایگانی

  1. خانه
  2. انجام پروژه های فناوری اطلاعات IT-
فریلنسرها
انجام پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات IT

انجام پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات IT نرم افزارهای کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در این رشته نرم افزارهای جامع و پرکاربرد زیادی وجود دارد، پر کاربردترین آنها : C++, intelliJ idea, android studio, Quartus, atom, PyCharm, Git, dreamweaver, xampp, phpStorm, Eclipse, Notepad++, Rational Rose, mySQL, pascal, emu8086, modelsim, active HDL, Xilinx-ISE, bascom, qbasic....