برنامه نویسی html5

انجام پروژه های انفورماتیک پزشکی توسط خانم شیدا حسینی
11 فروردین 1398

ریاضی فیزیک / دیپلم / دانشگاه مدرسه بهار اندیشه / ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مهندسی فناوری اطلاعات / کارشناسی / دانشگاه ...