بایگانی

  1. خانه
  2. تدریس دروس برق الکترونیک
فریلنسرها

مهارت های رایانه ای و نرم افزاری مهندس نوید رحمانی کیا در رشته برق الکترونیک Xilinx ISE Design Suite Proteus Altium Designer CodeVisionAVR MATLAB PLC OrCAD Arduino کارشناسی ارشد؛ بررسی و مدلسازی کارایی شبکههای حسگر دما مبتنی بر نوسانساز حلقه در FPGAها کارشناسی؛ کنترل موتور DC به وسیلهی Controller Remote-IR و Screen Touch با قابلیت....