حل مشکل شارژ ناقص باتری گوشی

چرا باتری گوشی ما تا آخر شارژ نمی شود؟
10 اردیبهشت 1395

اگر باتری گوشی شما ناقص شارژ می شود مطلب زیر را دنبال نمائید باتری گوش هایی که 10% - 20% - ...