بایگانی

  1. خانه
  2. حل مشکل شارژ ناقص باتری گوشی
فریلنسرها

اگر باتری گوشی شما ناقص شارژ می شود مطلب زیر را دنبال نمائید باتری گوش هایی که 10% – 20% – 30% – 40% – 50% – 60% – 70% – 80% – 90% شارژ می شوند و خاموش می شوند مشکل دارند زیرا آنها کامل شارژ نمی شوند این باتری ها بنا به دلایلی کامل....