طراحی سایت

انجام پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات IT
20 شهریور 1400

انجام پروژه های نرم افزاری فناوری اطلاعات IT نرم افزارهای کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در این رشته نرم افزارهای ...

انجام پروژه های انفورماتیک پزشکی توسط خانم شیدا حسینی
11 فروردین 1398

انجام پروژه های انفورماتیک پزشکی توسط خانم شیدا حسینی نرم افزار و دانش تخصصی مسلط به اصول طراحی وب، CSS3 ...