انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس محمود محمدزاده

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم

زمینه های کاری مربوط به رشته مهندسی برق مخابرات سیستم

  1. شبیه سازی پروژه های  درس الکترونیک 1 و 2 با نرم افزار های پروتئوس-و پی اسپایس.
  2. شبیه سازی پروژه های  درس تکنیک پالس با نرم افزار های فوق
  3. شبیه سازی پروژه های ازمایشگاه درس های الکترونیک 1و2 و مدار های الکتریکی با نرم افزار های ذکر شده
  4. شبیه سازی تمرینات درس کنترل خطی با متلب
  5. نوشتن برنامه های پردازش تصویر با نرم افزار متلب
  6. انجام پروژه های درسی پردازش تصویر مانند نوشتن برنامه ی متعادل سازی هیستوگرام تصویر بدون استفاده از دستورات اماده متلب-مسلط به نرم افزار برنامه نویسی متلب

پاسخ شما به دیدگاه