گالری

طراحی و مدلسازی با نرم افزار CATIA توسط مهندس حنفیه زاده
انجام پروژه های مدیریت بازرگانی
انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی
انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی
انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مواد گرایش جوشکاری
چرا باتری گوشی ما تا آخر شارژ نمی شود؟
چرا باتری گوشی ما تا آخر شارژ نمی شود؟