گالری

  1. خانه
  2. گالری
فریلنسرها
طراحی و مدلسازی با نرم افزار CATIA توسط مهندس حنفیه زاده

طراحی و مدلسازی با نرم افزار CATIA توسط مهندس حنفیه زاده CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY) Sketcher Part Design Assembly Design Drafting Wireframe & Surface Design CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance) Formula Design Table Catalog Editor DMU Kinematics DMU Navigator Photo studio Realtime Rendering Generative Shape Design Digitized Shape Editor Sketch Tracer FreeStyle Quick Surface....

انجام پروژه های نرم افزاری برق مخابرات سیستم توسط مهندس سعیدی تخصص و مهارت ها در رشته برق مخابرات سیستم طراحی، ساخت سیستم هاي مخابراتی و ماهواره اي و راداري طراحی، برنامه نویسی و ساخت سیستم هاي دیجیتالی مبتنی بر FPGA و AVR طراحی، ساخت سیستم هاي الکترونیکی برخی تجارب کاري طراحی، ساخت مجموعه RF....

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مواد گرایش جوشکاری

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مواد گرایش جوشکاری شاخه تحصیلی: صنایع فلزی- مهندسی تکنولوژی جوشکاری- مهندسی موادجوشکاری تحلیل پروژه مربوط به رشته جوشکاری و بازرسی جوش سفارش پروژه مهندسی مواد جوشکاری

اگر باتری گوشی شما ناقص شارژ می شود مطلب زیر را دنبال نمائید باتری گوش هایی که 10% – 20% – 30% – 40% – 50% – 60% – 70% – 80% – 90% شارژ می شوند و خاموش می شوند مشکل دارند زیرا آنها کامل شارژ نمی شوند این باتری ها بنا به دلایلی کامل....